UITVAARTBEHEER

De functies

Welke mogeljkheden mag u van het pakket verwachten?

Uitvaartdossiers beherenDe basis voor elke onderneming

Het onderdeel uitvaartdossiers geeft u een boost door sneller en effectiever een uitvaartdossier te verwerken. U wordt door het systeem begeleid in alle administratieve en uitvaartverzorgende werkzaamheden die vanaf de melding van overlijden tot aan de nazorg van een uitvaart aan bod komen. Stap voor stap worden deze dossiers gevuld door u en/of uw collega’s.

Formulieren genererenMet een klik alle formulieren aangemaakt

Alle formulieren die zijn opgenomen in UitvaartBeheer kunnen automatisch worden gegenereerd, bijvoorbeeld ten behoeve van aangiftes, begroting, facturatie, opdrachtverstrekking, urenregistraties, planning, debiteuren en crediteuren. Deze formulieren zijn bij aanvang gestandaardiseerd maar het is eveneens mogelijk om uw eigen specifieke formulieren aan te leveren zodat ze na het genereren in uw eigen stijl en op uw briefpapier gebruikt kunnen worden.

Catalogus samenstellenDiverse catalogi met uw producten

U gebruikt onze centrale catalogus (met de producten van de meeste leveranciers) om uw eigen catalogus te kunnen samenstellen. Zo kunt u de producten of diensten direct importeren naar uw werkomgeving zonder deze stuk voor stuk handmatig te moeten invoeren.

Begroting en facturatieAdministratieve stappen ook bijhouden

Producten en/of diensten die u binnen het uitvaartdossier of tijdens het gesprek kiest, worden automatisch opgenomen in de voorlopige begroting. De prijzen kunnen te allen tijde nog gewijzigd worden voordat deze voorlopige begroting definitief wordt.

RelatiebeheerTotaaloverzicht van alle relaties

Elke ondernemer heeft eigen leveranciers, bedrijven en/of contactpersonen en deze worden allemaal ondergebracht in het CRM. Dit vereenvoudigt het zoeken naar de juiste personen, parochie, crematorium of grafdelver.

PersoneelszakenVoor zowel uw medewerkers of oproepkrachten

Het onderdeel HRM maakt al uw personeelszaken binnen handbereik beschikbaar. Hierin zijn contractbeheer, planning, verlof en ziekteverzuim mogelijk en heeft u (of de desbetreffende manager) alle tools voor handen om het werk zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Maar er is nog meer...

 

Voorbesprekingen vastleggen

Naast de uitvaartdossiers kunt u ook voorbesprekingen vastleggen. Hierin worden alvast afspraken gemaakt of kan er een kostenindicatie worden afgegeven. Later kunnen voorbesprekingen worden doorgezet als uitvaartdossier.

 

Het gespreksformulier

Het gespreksformulier is een uitbreiding op het uitvaartdossier en is bedoeld als hulpmiddel die u voor, tijdens, of zelfs na het gesprek met de familie van de overledene middels een tablet kan inzetten.

 

Catalogus samenstellen

U gebruikt onze centrale catalogus (met de producten van de meeste leveranciers) om uw eigen catalogus te kunnen samenstellen. Zo kunt u de producten of diensten direct importeren naar uw werkomgeving zonder deze stuk voor stuk handmatig te moeten invoeren.

 

Documentenbeheer

Documenten worden gekoppeld aan dossiers en zijn hierdoor eenvoudig terug te vinden en te raadplegen. Alle opgeslagen stukken en bijlagen staan direct onder het dossier opgeslagen, zodat het digitale dossier voor het hele kantoor compleet is.

 

Planning en kalender

Met de kalender van UitvaartBeheer houdt u te allen tijde het overzicht. Agendapunten en taken worden gekoppeld aan relaties en/of dossiers waardoor u altijd inzicht heeft in de historie. Deadlines kunnen ook eenvoudig bekeken worden en indien nodig kan hierop gestuurd worden.

 

Taken

Taken is een interessante functie van UitvaartBeheer. Bij elk onderdeel in het systeem kunt u taken aanmaken voor uzelf of een collega. Hierdoor heeft iedereen een lopend overzicht van zijn of haar uit te voeren werkzaamheden.

 

Rapportages

Elke ondernemer wenst graag inzage te hebben in de commerciële en financiële status van zijn bedrijf. De rapportages geven via diverse invalshoeken deze inzichten. Op deze manier ziet hij hoe het personeel presteert, hoeveel uitvaarten er per periode zijn uitgevoerd en welke taken er veelvuldig voorkomen.

 

Koppelingen

Vele diensten worden van derden afgenomen en zo zijn er binnen UitvaartBeheer al diverse koppelingen met bijvoorbeeld bestelsystemen of administratiesystemen mogelijk. Dit vereenvoudigt het werk en zo hoeft u niet alles dubbel te in te voeren.